Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 810100026 (12.11.2010 г.), 100100162 (14.12.2009 г.), 500100074 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1164, ж.к. Лозенец, ул. Света гора
Мобилен:0887606268
Специалност:Геодезия, фотограметрия и карография
Стаж:НИ-2005 ТП-2008 ЗЗ-2008
Образование:висше (УАСГ - София)