Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101834 (1.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1309, ж.к. Света Троица
Телефон:024822248
Мобилен:0885299091
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИАС)