Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100053 (12.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Крумовград 6900, Княз Борис І
Мобилен:0887470679
Специалност:геодезия, картография, фотограметрия
Стаж:ЗЗ-2006
Образование:висше(ВВУАПВО П. Волов Шумен)