Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100104 (1.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1404, Гоце Делчев
Телефон:035929811188, 035929811585
Мобилен:0888373890
Факс:035929800397
Специалност:Аграрна икономика
Стаж:ПИИС-1997
Образование:висше (УНСС - София)