Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100635 (1.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Велико Търново 5000, ул. Оборище
Мобилен:0888381916
Факс:062677545
Специалност:Двигатели с вътрешно горене
Стаж:МС-1994
Образование:висше(ВТУ Ангел Кънчев - Русе)