Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 500100603 (1.12.2010 г.), 810100040 (12.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1220, ж.к. Надежда 2
Телефон:02896 16 27
Мобилен:0898 378 334
Специалност:Икономика и организация на "МТС"
Стаж:ТП-1997, ЗЗ-2004
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)