Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101824 (1.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1407, бул. Джеймс Баучер
Телефон:029622778
Мобилен:0878923911, 0885728983
Специалност:ПГС
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВИАС)