Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100046 (12.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4004, ул. Гаврил Кръстевич
Мобилен:0888864032, 0897080838
Специалност:Лозаро-градинарство
Стаж:ЗЗ-2003
Образование:висше(ВСИ-Пловдив)