Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101823 (1.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Добрич 9300, ул. Ген. Колев
Телефон:058651214
Мобилен:00884 80 20 61, 0887391847
Факс:058600250
Специалност:геодезия и картография
Стаж:НИ-1997
Образование:ср. специално(стр.техникум )