Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100631 (1.12.2010 г.), 500100751 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Плевен 5800, бул. Русе
Телефон:064831179
Мобилен:0898226904, 0877147696
Специалност:инженер по радиотехнически, радиолокационни и радионавигационни системи
Стаж:МС-1999, ТПВ-2015
Образование:висше (ВНВВУ Г.Бенковски )