Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100602 (1.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, ул. Г.С.Раковски
Телефон:052605323
Мобилен:0898428400
Факс:052605323
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ТПВ-2002
Образование:висше(УНСС)