Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100601 (1.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, ул. Г.С.Раковски
Мобилен:0886667778
Специалност:Счетоводство
Стаж:ТПВ-2001
Образование:висше(ИУ - Варна)