Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100629 (1.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, ул. Драгоман
Телефон:0291907308, 0291907330
Мобилен:0898223687
Специалност:Механична технология на дървесината
Стаж:МС-1996
Образование:висше(ЛТУ - София )