Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101811 (1.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Шумен 9704, ул. Одрин
Телефон:054867654
Мобилен:0887429037
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1999
Образование:висше(ВИАС - София)