Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100599 (1.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4000, ул. Свети Горазд
Мобилен:0888192234
Специалност:Управление на селското стопонство
Стаж:ТП-1997
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)