Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101801 (1.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, ул. Екзарх Йосиф 3
Телефон:+359888936633
Мобилен:+359888936633