Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101800 (1.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1330, ж.к. Красна поляна II част
Телефон:028283698
Мобилен:0888869542
Специалност:ПГС
Стаж:НИ-2000
Образование:висше(КА им.В.В.Куйбышева - Москва)