Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100024 (12.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Велико Търново 5000, ул. Възрожденска
Телефон:062629011, 062603778
Мобилен:0888851117
Факс:062601536
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:ЗЗ-2004
Образование:висше(ВИСИ - София)