Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101797 (1.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1220, ул. Демир Капия
Телефон:029361316, 0291907/вътр
Мобилен:0887912943, 0889149128
Факс:029361316
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИСИ - София)