Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100022 (12.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:с. Мечка 7091, ул. Места
Телефон:081582331
Мобилен:0888916311
Специалност:Агроинженерство
Стаж:ЗЗ-2004
Образование:висше(ВСИ - Пловдив)