Оценителска правоспособност: , Недвижими имоти
Сертификати номера: , 100101935 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, ул. Петър Парчевич
Мобилен:0876609377
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2001
Образование:висше(Еревански Политехнически Институт)