Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 500100718 (17.11.2014 г.), 100100968 (14.12.2009 г.), 810100396 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Стара Загора 6000, бул. Цар Симеон Велики
Мобилен:0888792382
Специалност:Икономика на недвижимата собственост
Стаж:НИ-2001, ТПВ-2014, ЗЗТН-2014
Образование:висше (ИУ - Варна)