Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 500100596 (9.11.2010 г.), 300100760 (26.09.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1404, ж.к. Гоце Делчев
Телефон:028690667
Мобилен:0898441178
Специалност:Финанси и кредит
Стаж:ТП-1995 МС-2011
Образование:висше(ВИИ - София)