Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101791 (9.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1712, ж.к. Младост 3
Телефон:028760511
Мобилен:0886122549
Специалност:Промишлено и гражданско строителство, ССС
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВИАС - София)