Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101787 (9.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Димитровград 6400, ул. Емилиян Станев
Телефон:039123502
Мобилен:0886189276, 0878106918
Факс:039167882
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(ВИСИ - София)