Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100101785 (9.11.2010 г.), 300100892 (15.01.2019 г.), 810100585 (06.08.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1505, ул. "Зора"
Мобилен:0899951263, 0878140866
Специалност:Промишлено и гражданско строителство - конструкции
Стаж:НИ-1995, МС-2019, ЗЗТН-2019
Образование:висше(УАСГ - София)