Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100010 (9.11.2010 г.), 100101782 (9.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1309, ж.к. Илинден
Телефон:028216664, 029630993
Мобилен:0888591615
Факс:029630950
Специалност:Земеустройство
Стаж:НИ-1995, ЗЗ-2006
Образование:висше(ВИАС - София)