Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100623 (3.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Видин 3700, ул. Димитър Цухлев
Телефон:094643412
Мобилен:0898395318
Специалност:Технология на машиностроенето
Стаж:МС-1999
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)