Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101776 (3.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Видин 3700, ж.к. Химик
Мобилен:0885604127
Специалност:Пътно строителство
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИСИ - София)