Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100001 (3.11.2010 г.), 100102083 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ул. Ралевица
Мобилен:0889767580, 0882100608
Специалност:Публична администрация
Стаж:ЗЗ-2004
Образование:висше(СА - Свищов)