Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 500100591 (3.11.2010 г.), 100101772 (3.11.2010 г.), 300100622 (3.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1616, ул. Белите брези
Мобилен:0888330155
Специалност:Хидромелиоративно строителство, ХТС и язовири
Стаж:НИ-1995, МС-2002, ТП-2001
Образование:висше(ВИАС - София)