Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100619 (3.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Стара Загора 6011, ул. Освобождение
Телефон:042625382, 042690950
Мобилен:0888147302, 0884765241
Факс:042625382
Специалност:Ел. Машини и апарати
Стаж:МС-1999
Образование:висше(ВМЕИ - Габрово)