Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101764 (3.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Омуртаг 7900, ул. Търновска
Мобилен:0898775846
Специалност:Водоснабдяване и канализация-пречистване на води
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИАС - София)