Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100589 (3.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, ж.к.Надежда, бл.152, вх.А
Телефон:0887573096
Мобилен:0887573096