Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 810100038 (12.11.2010 г.) , 100100818 (14.12.2009 г.) , 500100277 (14.12.2009 г.) , 300100746 (08.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8000, ж.к. Възраждане, ул. Уилям Гладстон
Телефон:056844160
Мобилен:0888609002
Специалност:Икономика и управление на търговията
Стаж:НИ-2005 ТП-2004 ЗЗ-2004 МС-2011
Образование:висше(ИУ - Варна)