Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 810100017 (09.11.2010 г.), 100100132 (14.12.2009 г.), 500100060 (14.12.2009 г.), 300100069 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1345, ж.к. Захарна фабрика, ул. Кукуш
Телефон:09028228997, 09028103351
Мобилен:0887337406
Факс:09028103195
Специалност:Маркшайдерство
Стаж:НИ-1997 МС-2008 ТП-2008 ЗЗ-2003
Образование:висше (ВМГИ - София)