Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100587 (11.10.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1836, ж.к. Левски , зона Г
Телефон:02946 78 04
Мобилен:0887086868
Специалност:Управление и планиране на народното стопанство
Стаж:ТП-1993
Образование:висше(ВФСИ Д.А.Ценов - Свищов)