Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101762 (11.10.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1421, бул. Черни връх
Телефон:028653966
Мобилен:0898664145
Специалност:Технология и механизация на строителството
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)