Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101760 (11.10.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4000, ул. Княз Черказки
Телефон:032268921, 032623017
Мобилен:0884520691
Специалност:Геодезия,Фограметрия,Картография
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИАС - София)