Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101757 (11.10.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Берковица 3500, ул. 23-ти септември
Телефон:095384119, 095386397
Мобилен:0888889370
Факс:095384119
Специалност:Строителство и архитектура
Стаж:НИ-1998
Образование:ср. специално(ТС - Враца)