Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101754 (11.10.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4004, ул. Димитър Талев
Телефон:032622775, 032679770
Мобилен:0889915201
Факс:032622775
Специалност:Геодезия,Фограметрия,Картография
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИСИ - София)