Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101753 (11.10.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1517, ул. Велбъжд
Телефон:028472876, 029330506
Мобилен:0887822107
Специалност:Маркетинг
Стаж:НИ-2005
Образование:висше(ВСУ Черноризец Храбър )