Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101751 (11.10.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Дулово 7650, ул. Пирин
Телефон:086423086
Мобилен:0887805439
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1997
Образование:висше (ВИАС - София)