Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101749 (11.10.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1225, ул. Керч
Телефон:029366930
Мобилен:0888222757
Факс:028398950
Специалност:Архитектура
Стаж:НИ-1999
Образование:висше(ВИАС - София)