Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100585 (11.10.2010 г.), 100101747 (11.10.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1138, ул. Царица
Телефон:029739805
Мобилен:0898516341
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-1997, ТП-2001
Образование:висше(УНСС - София)