Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 101101745 (23.03.2015 г.), 811100273 (23.03.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9003, ж.к. Дружба, бл. 2
Мобилен:0894339544
Специалност:Икономика на строителството
Стаж:НИ-2007, ЗЗТН-2009
Образование:висше (ИУ - Варна)