Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101742 (20.09.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1336, ж.к.Люлин
Телефон:028265335
Мобилен:0898734221
Специалност:Организация, планиране и управление на строителството
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИНС - Варна)