Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100583 (20.09.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Велико Търново 5000, ул.Възрожденска
Мобилен:0887835920
Специалност:Икономист-Счетоводител
Стаж:ТП-1998
Образование:висше(ВФСИД А.Ценов - Свищов)