Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100582 (20.09.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1612, ул.Хан Персиян
Телефон:029681921, 029681922
Мобилен:0899517268
Факс:029681921
Специалност:Икономист-Счетоводител
Стаж:ТП-1998
Образование:висше(САД А.Ценов - Свищов)