Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100612 (20.09.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, ж.к.Тракия
Мобилен:0898633696
Специалност:Машинен инженер
Стаж:МС-1998
Образование:висше(ВМЕИ - Габрово)